Wednesday, March 18, 2009

การแข่งขันฟุตบอลอาวุโส “วิศวกรรมราชมงคลล้านนาคัพ”ครั้งที่1

สวัสดีครับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆเหล่าขุนพลลูกหนังอาวุโสเชียงใหม่ครับ การแข่งขันฟุตบอลอาวุโส “วิศวกรรมราชมงคลล้านนาคัพ”ครั้งที่1 (หรือเทคโนคัพชื่อเดิมที่ผ่านมา)ได้เปิดการแข่งขันตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2552

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส “วิศวกรรมราชมงคลล้านนาคัพ”ครั้งที่1

รหัสทีม สาย A
A1 ดอยสะเก็ด
A2 เทศบาลสุเทพ
A3 ชลประทาน
A4 ตำรวจ
A5 หนุ่มน้อย
A6 สันกำแพง

รหัสทีม สาย B
B1 บาเซโลน่าออร์โต้
B2 สันทราย
B3 PPV
B4 จามจุรี
B5 รักษ์ยุติธรรม
B6 ราชมงคลล้านนา

รหัสทีม สาย C
C1 P.O.L.GUARD
C2 นครพิงค์
C3 ปรินส์ฯ
C4 พงษ์พจน์
C5 ยุพราช

ข้อกำหนดการแข่งขัน
1. เวลาในการแข่งขันคู่ที่ 1,2,3 เริ่มเวลา 16.30 น., 17.00 น. และ 19.30 น.ตามลำดับ
2. ทีมแข่งขันควรมาถึงสนามแข่งขันก่อนอย่างน้อย 30 นาทีพร้อมส่งใบรายชื่อผู้แข่งขันให้กรรมการผู้ตัดสิน
3. ทีมที่ไม่พร้อมทำการแข่งขันตามเวลาเกินกว่า 15 นาทีให้แพ้ทีมคู่ขันแข่งทันที
4. หากมีการเปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขันทางผู้จัดการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ติดตามผลการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ http://chiangmaiclub.blogspot.com

รอบแรก
อาทิตย์ 15 มี.ค.52 1 16.30 น. A1ดอยสะเก็ด-A2เทศบาลสุเทพ
2 18.00 น. A3ชลประทาน-A4ตำรวจ
เสาร์ 21 มี.ค.52 1 16.30 น. B1บาเซโลน่า-B2สันทราย
2 18.00 น. B3PPV-B4จามจุรี
3 19.30 น. B5รักษ์ยุติธรรม-B6ราชมงคล
อาทิตย์ 22 มี.ค.52 1 16.30 น. A3ชลประทาน-A5หนุ่มน้อย
2 18.00 น. C1 P.O.L.-C3ปรินส์ฯ
3 19.30 น. C2นครพิงค์-C5ยุพราช
เสาร์ 28 มี.ค.52 1 16.30 น. A4ตำรวจ-A5หนุ่มน้อย
2 18.00 น. C2นครพิงค์-C3ปรินส์ฯ
3 19.30 น. A1ดอยสะเก็ด-A3ชลประทาน
อาทิตย์ 29 มี.ค.52 1 16.30 น. B3 PPV-B5รักษ์ยุติธรรม
2 18.00 น. B2สันทราย-B6ราชมงคล
3 19.30 น. B1บาเซโลน่า-B4จามจุรี
เสาร์ 4 เม.ย. 52 1 16.30 น. A3ชลประทาน-A6สันกำแพง
2 18.00 น. C4พงษ์พจน์-C5ยุพราช
3 19.30 น. C1 P.O.L.-C2นครพิงค์
อาทิตย์ 5 เม.ย. 52 1 16.30 น. B2สันทราย-B3PPV
2 18.00 น. A2เทศบาลสุเทพ-A6สันกำแพง
3 19.30 น. B4จามจุรี-B6ราชมงคล
เสาร์ 25 เม.ย. 52 1 16.30 น. B1บาเซโลน่า-B5รักษ์ยุติธรรม
2 18.00 น. C3ปรินส์ฯ-C4พงษ์พจน์
3 19.30 น. A1ดอยสะเก็ด-A4ตำรวจ
อาทิตย์26เม.ย. 52 1 16.30 น. A2เทศบาลสุเทพ-A3ชลประทาน
2 18.00 น. A5หนุ่มน้อย-A6สันกำแพง
3 19.30 น. B2สันทราย-B4จามจุรี

เสาร์ 2 พ.ค.52 1 16.30 น. B1บาเซโลน่า-B3PPV
2 18.00 น. C3ปรินส์ฯ-C5ยุพราช
3 19.30 น. C2นครพิงค์-C4พงษ์พจน์
อาทิตย์ 3 พ.ค.52 1 16.30 น. A1ดอยสะเก็ด-A5หนุ่มน้อย
2 18.00 น. B1บาเซโลน่า-B6ราชมงคล
3 19.30 น. A2เทศบาลสุเทพ-A4ตำรวจ
เสาร์ 9 พ.ค.52 1 16.30 น. A4ตำรวจ-A6สันกำแพง
2 18.00 น. C1 P.O.L-C4พงษ์พจน์
3 19.30 น. B2สันทราย-B5รักษ์ยุติธรรม
อาทิตย์10 พ.ค.52 1 16.30 น.
2 18.00 น. B3 PPV-B6ราชมงคล
3 19.30 น. C1 P.O.L-C5ยุพราช
เสาร์ 16 พ.ค. 52 1 16.30 น. A1ดอยสะเก็ด-A6สันกำแพง
2 18.00 น. B4จามจุรี-B5รักษ์ยุติธรรม
3 19.30 น. A2เทศบาลสุเทพ-A5หนุ่มน้อย

เริ่มรอบสอง
อาทิตย์17พ.ค. 52 1 16.30 น.
2 18.00 น. A1-A2
3 19.30 น. B1-B2
เสาร์ 23 พ.ค. 52 1 16.30 น.
2 18.00 น. B1-B3
3 17.30 น. A1-A3
อาทิตย์24พ.ค. 52 1 16.30 น.
2 18.00 น. A2-A3
3 19.30 น. B2-B3

รอบรองชนะเลิศ
เสาร์ 30 พ.ค. 52
1 18.00 น. ที่ 1 A1-ที่ 2 B2
2 19.30 น. ที่ 1 B2- ที่ 2 A1

รอบชิงชนะเลิศ
อาทิตย์31พ.ค. 52 1 16.30 น. ชิงที่ 3
2 18.00 น. ชิงชนะเลิศ